//-->lightbox galerija MM //-->kraj deklaracije MM
     
 
  USLUGE  
     
 

1. Carinsko posredovanje

Dugogodišnje iskustvo u oblasti carinskog posredovanja - stručan kadar - pokrivenost graničnih prelaza, bankarska garancija u Srbiji.

Pružamo usluge

- Korišćenje bankarske garancije
- Granične usluge (izrada granične dokumentacije. posredovanje kod izrade zahteva za sve vrste pregleda: sanitarni, tržišni, veterinarski, fitopatološki)
- Prijavljivanje i smeštaj robe u carinsko skladište (izrada smeštajne dokumentacije)
- Carinjenje robe, izrada uvoznih/izvoznih dokumenata, privremeni uvoz/izvoz, aktivno oplemenjivanje i dorada pod carinskim nadzorom, reeksport robe,
- Prenaupućenje robe (pretovar robe pod carinskim nadzorom, naknadni tranzit)

 

2. Transport

a) Drumski transport

- Domaći drumski saobraćaj
- Međunarodni drumski saobraćaj

Dugogodišnji lider u oblasti drumskog transporta - organizacija transporta za sve evropske destinacije - usluge kreirane prema zahtevima klijenta.

b) Brodski transport

•  Morski brodski prevoz
•  Rečni brodski prevoz

Organizacija brodskog transporta robe u uvozu i izvozu, usluga od skladišta do luke, lučka logistika utovara robe, brodski transport, lučka usluga istovara robe, transport od luke istovara do krajnje destinacije uz saradnju sa velikim prevoznicima, agenatima, lukama, brodskim kompanijama….
c) Avio transport
Organizacija transporta robe između bilo koje dve tačke u svetu.
d) Železnički transport
Organizacija železničkog transporta robe u zemlji i inostranstvu na osnovu ugovora sa domaćim i stranim železničkim upravama.


3. Skladišna logistika


PRITY LINE D.O.O. poseduje moderno carinsko skladište u ulici Vazduhoplovaca bb u Nišu. Pružamo dodatne usluge uskladištenja i distribucije robe.

 

4. Distribucija

Jaka distributivna mreža - brza i sigurna isporuka robe na bilo kojoj lokaciji u Srbiji i Evropi.

5. Posredovanje u uvozu robe partnera.

PRITY LINE D.O.O. Niš uvozi robu za potrebe partnera po unapred dogovorenim parametrima.

 

 

 
     
     
 
         

Adresa
:
Vazduhoplovaca bb
 


Prity YU © 2008 • design by City Marketing Centar