Da vaš sistem grejanja radi bezbedno

1. Prilikom izgradnje otvorenog sistema grejanja, obezbedite direktnu vezu između peći i ekspanzione posude. Na ovoj priključnoj cevi ne bi trebalo da postoje elementi za zaustavljanje koji bi prekinuli vezu.

Sve komponente instalacije moraju biti zaštićene od mraza, posebno ako se ekspanzioni sud ili drugi dijelovi nalaze u neogrevanim prostorijama. (više…)

Zašto da se grejem na pelet?

Mnogi ljudi su suočeni sa odlukom da izgrade sistem grejanja za svoj dom. Ključna pitanja o kojima pitamo su troškovi i efektivnost. Na tržištu je trenutno dostupno više vrsta alternativnih sistema grejanja. Zašto izabrati grejanje na pelet? Ovde su neke od prednosti: (više…)